PTSFS 2021:4 Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

PTS öppnar nu frekvensbandet 5 945–6 425 MHz för trådlösa lokala radioaccessnät (WAS/RLAN) på icke-exklusiv grund, störningsfritt och oskyddat. De användningar som är tillåtna i bandet är sändningar med låg effekt inomhus och med mycket låg effekt utomhus.

Beslutet om nytt frekvensutrymme syftar framför allt till att möta det ökande behovet av trådlös dataöverföring i samhället.

Eftersom användningen sker genom massmarknadsprodukter som exempelvis wifi-routrar, implementeras beslutet i svensk rätt genom att undanta användningen från tillståndsplikt.