Andra samrådet av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan till ansökan (dnr 18-8496)

PTS samråder nya regler för tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. De nya reglerna syftar bland annat till att skydda Sveriges säkerhet. Bakgrunden är ny lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet.

PTS efterfrågar synpunkter på de delar som förändrats jämfört med tidigare samråd, dvs. främst kap 3,4 och 5 i Bilaga 1 Allmän inbjudan med bilagor A-F.

Intressenter har möjlighet att svara på samrådet senast den 6 mars 2020.

Skicka skriftliga synpunkter till 3500MHzbandet@pts.se.

PTS kommer att analysera inkomna samrådssvar och nästa steg är att bjuda in till auktion, preliminärt den 17 april.