Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

De ökade datavolymerna ställer allt högre krav på trådlösa nät. PTS förslår nya frekvenser för WAS/RLAN, som bland annat möjliggör Wi-Fi-användning. Nu finns en remiss ute med myndighetens förslag.

PTS har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

EU-kommissionen har den 17 juni beslutat om harmonisering av nytt frekvensutrymme för Wireless Access System med Radio Local Area Network (WAS/RLAN).

För närvarande är de huvudsakliga banden som används för WAS/RLAN 2.4 GHz (2 400–2 483,5 MHz) och 5 GHz (5 150–5 350 MHz och 5 470–5 725 MHz), och den vanligaste teknologi som används för WAS/RLAN i dessa band är baserad på IEEE 802.11 standarden, allmänt känt under handelsnamnet Wi-Fi.

Senast den 1 december 2021 ska medlemsstaterna anvisa frekvensbandet 5 945–6 425 MHz för genomförande av WAS/RLAN och göra det tillgängligt på icke-exklusiv grund, störningsfritt och oskyddat, i enlighet med de tekniska villkor som fastställs i bilagan till kommissionsbeslutet. De användningar som tillåts är sändningar med låg effekt inomhus och med mycket låg effekt utomhus.

Beslutet om harmonisering av nytt frekvensutrymme görs framförallt för att möta det ökande behovet av dataöverföring i samhället. Då det typiskt sett rör sig om massmarknadsprodukter föreslås att implementera beslutet i svensk rätt genom att undanta användningen från tillståndsplikt.

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast onsdag 25 augusti 2021. Märk svaret med PTS diarienummer 21-7308 och skicka svaren till pts@pts.se.