PTS förslag till allmänna råd om kakor och jämförbara tekniker

Härmed bereds ni tillfälle att yttra er med anledning av PTS förslag till allmänna råd om användning av kakor och jämförbara tekniker.

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 20 oktober 2017.

PTS emotser svaren i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange dnr 17-9703 i ärenderaden.