Remiss av PTS förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

PTS har tagit fram ett förslag på beslut om ändring av telefoninummerplanen.

PTS avser allokera dirigeringsadress 388 (motsvarande NDC 388) i den svenska telefoninummerplanen (E.164), med delad användning, för speciellt ändamål.

Ändamålet med dirigeringsadressen, i enlighet med ITS ApG 30 (ITS-specifikation Automatic network invocation of relay services som snart publiceras av ITS (www.its.se)), är att den ska användas i samband med aktivering och uppkoppling av samtalsförmedlande tjänst för den slutanvändare som abonnerar på en sådan tjänst. Dirigeringsadressen ska användas i det nationella samtrafikgränssnittet mellan det nät där slutanvändaren med den samtalsförmedlande tjänsten är ansluten till och det nät där plattformen för samtalsförmedlande tjänster är ansluten till. Dirigeringsadress BBB (388) pekar därmed ut det nät där plattformen för samtalsförmedlande tjänster är ansluten till. Dirigeringsadressen ska bara vara tillgänglig nationellt och därmed inte vara nåbar från utlandet. 

Den nya tekniska specifikationen, ITS ApG 30, har nyligen genomgått en remiss inom ITS och specifikationen har fastställts av ITS den 6 maj 2022, men har ännu inte publicerats på ITS webbplats – ett slutligt utkast finns för denna remiss från PTS att ladda ned.

Ert remissvar på PTS förslag till ändring av telefoninummerplanen ska vara PTS tillhanda senast den 8 juni 2022.

Skriftliga synpunkter i elektronisk form skickas in till pts@pts.se.