Remiss angående PTS förslag till nya/reviderade föreskrifter om nummertillstånd

PTS remitterar nu förslag till nya/reviderade föreskrifter om nummertillstånd. Yttranden över förslaget ska ha inkommit till PTS skriftligen senast den 1 mars 2023.

De nya föreskrifterna om nummertillstånd utgår från de två nu gällande föreskrifterna. Med detta förslag har två föreskrifter slagits ihop till en. Vidare har föreskrifterna anpassats till lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 3 juni 2022.

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 1 mars 2023. PTS emotser svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange följande i ämnesraden: Föreskrifter om nummertillstånd -Dnr. 23–297.

PTS föreskrifter om nummertillstånd är avsedda att träda i kraft den 1 juni 2023.