Frågor och svar om 5G

5G är den femte generationen av mobilnät som beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. På den här sidan kan du ta del av frågor och svar kring utvecklingen av 5G nätet.

Frågor och svar om 5G

5G är den femte generationen av mobilnät som beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. På den här sidan kan du ta del av frågor och svar kring utvecklingen av 5G nätet.

Frågor och svar om 5G

5G är den femte generationen av mobilnät som beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. På den här sidan kan du ta del av frågor och svar kring utvecklingen av 5G nätet.

Allmänt om 5G

Införande av 5G

Användningsområden för 5G

För den enskilde

Planera för 5G