Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Föreläggande till Telia Sonera om information kring tillträde till kopplingsskåp - 08-1844

2008-06-26

Föreläggande till Telia Sonera om löpande felrapportering kring tjänsten Fastmobil - 08-562

2008-06-25

Underrättelse till Telia Sonera angående rutiner för felavhjälpning och information

2008-06-13

Underrättelse till Telia Sonera om bättre rutiner när bredbandskunder flyttar eller byter operatör - 08-1846/08-2577

2008-06-09

Föreläggande till Telia Sonera angående skyldigheter bitströmstillträde - 07-1697 - 5 juni 2008

2008-06-05

Tvistlösningsbeslut mellan Orange Business och Telia Sonera angående ersättning för terminering - 08-1276 - 28 maj 2008

2008-05-28

Föreläggande till Verizon angående specificerad räkning

2008-05-21

Föreläggande till Telenor angående specificerad räkning

2008-05-21

Föreläggande till Hi3G angående specificerad räkning

2008-05-21

Underrättelse till Telia Sonera om att lämna nödvändig information för tillträde till kopplingsskåp - 08-1844 - 15 maj 2008

2008-05-15