Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS föreslår ny modell för bredbandsstöd

2017-11-14 Myndigheten avrapporterar regeringsuppdrag om framtida bredbandsstöd

PTS granskar operatörers säkerhetsskyddsarbete

2017-11-02 Granskningen är en del i arbetet med totalförsvarsplanering inom sektorn elektronisk kommunikation.

PTS granskar hur utbyggnadslagen efterlevs

2017-10-17 Myndigheten ser ett behov av att kunskapen om lagen ökas.

PTS medger Norsjö kommun tillträde till delar av Skanovas kanalisation

2017-10-12 Beslut i tvist mellan Norsjö kommun och Skanova.

Operatörer behöver bättre följa upp hur uppgifter om abonnenter hanteras i butik

2017-10-10 Det visar PTS granskning av fyra av landets teleoperatörer.

PTS vägleder om användningen av kakor

2017-09-22 Förslag på allmänna råd på remiss.

IP-Only får samordna kanalisation med Övik Energi

2017-09-14 PTS har beslutat att ge IP-Only rätt till samordning med Övik Energi.

PTS efterlyser synpunkter på ny kalkylmodell

2017-09-07 PTS inleder samråd kring myndighetens förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Samrådet pågår till den 20 oktober.

Fiberförening får rätt att använda Telias kanalisation

2017-07-27 PTS har fattat beslut i tvistlösningsärende.

Ett år med nätneutralitetsregler – PTS sammanfattar sitt arbete

2017-06-26 Myndigheten rapporterar sina åtgärder utifrån det nya regelverket

Sida 1 av 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »