Inga brister i Tele2:s rapportering av integritetsincidenter

2024-01-22

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat vilka rutiner Tele2 har kring identifiering och rapportering av integritetsincidenter. Granskningen visar att rutinerna är godtagbara.

I augusti 2023 inledde PTS en granskning av Tele2:s rutiner kring identifiering och rapportering av integritetsincidenter. Bakgrunden var att PTS noterat att Tele2 rapporterat in märkbart färre integritetsincidenter än andra operatörer av liknande storlek. PTS ville säkerställa att detta inte berodde på bristfälliga rutiner hos bolaget.

Tele2:s rutiner  godtagbara

PTS har granskat Tele2:s rutiner för identifiering och rapportering av integritetsincidenter , såväl internt som hos bolagets underleverantörer och återförsäljare.

Tele2 har också fått lämna en egen förklaring till att bolaget rapporterar in färre incidenter än jämförbara operatörer.

PTS har inte kunnat konstatera några brister och bedömer därmed att Tele2s rutiner för identifiering och rapportering är godtagbara.

PTS avslutar tillsynen utan ytterligare åtgärder.

Beslut om att avsluta tillsyn

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Regler kring integritetsincidenter

Operatörer ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsten skyddas. Åtgärderna ska säkerställa en nivå på säkerheten som är anpassad till risken för integritetsincidenter, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader för att genomföra åtgärderna.

Vid en integritetsincident ska operatören rapportera incidenten till PTS. I rapporten ska operatören bland annat uppge vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att det händer igen.