Avskrivningsbeslut - Tillsyn av åtgärder för skydd av behandlade uppgifter i butiks- och återförsäljarledet