Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 19-11977

PTS bedömer att de åtgärder som Tele2 har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

Tele2 rapporterade integritetsincidenter till PTS i början av hösten 2019. Incidenterna handlade om att obehöriga under en längre tid haft tillgång till ett stort antal abonnentuppgifter i operatörernas säljstödsystem.