PTSFS 2011:5 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet

Föreskrifterna ändrar PTSFS 2007:7.