PTSFS-2015:4 - PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Denna författning har ändrats genom PTSFS-F-2017:1.

PTSFS-2015:4 trädde i kraft den 1 januari 2016.

Genom författningen upphävs PTS föreskrifter (PTSFS 2014:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.