PTSFS 2020:1 - Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet

Förskrifterna gäller från den 1 mars 2020.