Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss - PTS Förstudierapport 700 MHz

2015-03-03 Synpunkter senast 27 mars 2015.
2015-04-02 Inkomna synpunkter publicerade.
2015-04-14 Slutlig förstudierapport och remissammanställning publicerade.

Remiss – PTS föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

2015-02-19 Skriftligt yttrande senast 18 mars 2015

Remiss - hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen

2015-02-06 Synpunkter senast 27 februari 2015.
2015-03-26 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss - PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet

2015-02-02
2015-03-16 Möjlighet att lämna kompletterande information.

EU-samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

2015-01-07
2015-02-09 EU-kommissionens svar publicerat.

Remiss – ny kategorisering av dirigeringsprefix vid nummerportabilitet

2014-12-18 Svara senast 26 januari 2015

Enkät om grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde

2014-12-02
2015-01-30 Enkätsvar publicerade

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

2014-10-28 Synpunkter senast den 24 november 2014.
2014-11-25 Inkomna synpunkter publiceradede
2015-01-09 Kommissionens beslut publicerat.

Samråd med Uppsalahem AB och Telenor Sverige AB

2014-10-08 Svar på samrådet senast 29 oktober 2014.

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet

2014-09-16 Skriftliga svar tas emot senast 24 oktober 2014.
2014-10-10 Remissvar publicerade.

sida 8 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »