PTS-bloggen


Bredbandsstöd behöver prioriteras

19 februari 2020

För några veckor sedan offentliggjorde vi i vilka regioner PTS bredbandsstöd för 2020 kommer att beviljas. I Värmland, Blekinge, Västra Götaland och Västernorrland blev reaktionerna positiva. På andra håll i landet hade man nog hoppats på ett annat utfall av våra beräkningar. Vi är väl medvetna om att många regioner och kommuner kämpar för ett bra bredband till alla medborgare – och att utbyggnad i hela Sverige är grundläggande i ett digitalt inkluderande samhälle. Jag vill därför berätta om varför vi valt just dessa regioner, och hur vi tänker kring resten av landet.Kommentarer [1]Cybersäkerhet i 5G-nät: EU presenterar en verktygslåda med omfattande säkerhetsåtgärder

3 februari 2020

EU:s medlemsstater har tagit fram en verktygslåda med säkerhetsåtgärder för 5G baserat på den riskbedömning som gjordes under 2019. PTS har deltagit i arbetet.Kommentarer [0]Myndigheter träffades för att prata om förutsättningar för digital tillgänglighet

31 januari 2020

Årets första träff för MITT-nätverket hade förutsättningarna för digital delaktighet, inkluderande design och metoder i fokus. Deltagarna fick ta del av Post- och telestyrelsens (PTS) kunskapssammanställning om incitamenten för att göra det digitala tillgängligt för alla. De fick också höra hur Arbetsförmedlingen tagit fram ett verktyg för inkluderande design. Träffen innehöll även ett inslag om hur Trafikanalys utvecklat sin förmåga att mäta tillgängligheten i kollektivtrafiken.Kommentarer [0]