PTS-bloggen


Digitala plattformar kan även påverka den europeiska postmarknaden

12 april 2021

EU arbetar för en fungerande postmarknad i hela unionen. Bland annat tittar man på digitala plattformar.Kommentarer [0]Analyser behövs innan förändringar i postregler

24 mars 2021

Regeringen har föreslagit ändringar i postförordningen, som bland annat innebär att vissa brev ska delas ut inom fyra arbetsdagar. På PTS ser vi att den framtida posttjänsten behöver anpassas så att den bättre möter användarnas behov och den digitaliserade omvärlden. Men det är också viktigt att undersöka konsekvenserna för de grupper som har ett större behov av posttjänster.Kommentarer [3]Digitala betalningar för alla kräver innovation

22 februari 2021

Med en innovationstävling bjuder Post- och telestyrelsen (PTS) in alla innovatörer som kan hjälpa till att få fart på utvecklingen av nya betaltjänster som är tillgängliga för alla.Kommentarer [1]