PTS-bloggen


Sverige fortsatt i fibertopp bland grannländerna

30 september 2020

Datamängden i mobilnäten växer fortfarande kraftigt i de nordiska och baltiska länderna, samtidigt som bredbandsabonnemang som ger hög kapacitet också blir allt mer populära. Detta är några av resultaten i en rapport från de nordiska och baltiska telekommyndigheterna.Kommentarer [0]Vilka trender ser PTS på postområdet?

30 september 2020

När PTS sammanfattar de undersökningar som gjorts kring behov och förväntningar på posttjänster, framträder ett antal trender tydligt. Det handlar till stora delar om att leveranssäkerhet och förutsägbarhet värderas högre än snabbhet.Kommentarer [1]Dan Sjöblom är ordförande för GSR under 2020

22 september 2020

Den 1-3 september var Dan Sjöblom ordförande för seminariet ”Global Symposium for Regulators” (GSR) 2020.Kommentarer [0]