PTS-bloggen


Europas IPv4-adresser är slut – hög tid att införa IPv6

29 november 2019

För att internet ska fortsätta vara ett globalt nät där tjänster och information är nåbara för alla internetanvändare, oavsett var i världen man befinner sig, behövs adresseringsstandarden IPv6. I en internationell jämförelse ligger Sverige efter i införandet av IPv6.Kommentarer [1]NIS-samverkansmöten och utbildningar i Aten

25 oktober 2019

I veckan har Enisa varit värd för två möten som hålls inom ramen för NIS-samarbetsgruppen och två utbildningsdagar. Från PTS har Anna Söyland, Erika Hersaeus, Isabelle Westerlund och Linus Kilander deltagit.Kommentarer [0]Digitalisering en dominerande fråga på landsbygdskonferens

16 oktober 2019

PTS deltog vid SKL:s och Tillväxtverkets landsbygdskonferens den 15/10 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Diskussionerna om digitalisering lockade många åhörare.Kommentarer [0]