PTS-bloggen


Ökat fokus för PTS i frågor om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

10 december 2019

PTS var på plats den 3 och 4 december när Tillväxtverket bjöd in till två dagar med sammanhängande konferenser på temat hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling – politikområden som ökar i betydelse.Kommentarer [3]Värdefulla samtal kring e-handel

5 december 2019

Vid denna tid på året e-handlar vi svenskar som mest. E-handeln har vuxit kraftigt och kommer fortsätta öka. Den skapar många möjligheter för konsumenter och producenter men ställer också krav på ett framåtblickande förhållningsätt för att kunna hantera det kraftigt ökande antalet paket och leveranser som den medför.Kommentarer [1]Europas IPv4-adresser är slut – hög tid att införa IPv6

29 november 2019

För att internet ska fortsätta vara ett globalt nät där tjänster och information är nåbara för alla internetanvändare, oavsett var i världen man befinner sig, behövs adresseringsstandarden IPv6. I en internationell jämförelse ligger Sverige efter i införandet av IPv6.Kommentarer [1]