PTS-bloggen


Myndigheter träffades för att prata om förutsättningar för digital tillgänglighet

31 januari 2020

Årets första träff för MITT-nätverket hade förutsättningarna för digital delaktighet, inkluderande design och metoder i fokus. Deltagarna fick ta del av Post- och telestyrelsens (PTS) kunskapssammanställning om incitamenten för att göra det digitala tillgängligt för alla. De fick också höra hur Arbetsförmedlingen tagit fram ett verktyg för inkluderande design. Träffen innehöll även ett inslag om hur Trafikanalys utvecklat sin förmåga att mäta tillgängligheten i kollektivtrafiken.Kommentarer [0]Sortera dina kakor rätt

16 december 2019

När och hur får man lämna webbkakor hos en användare? Den frågan kommer titt som tätt till PTS. Kakor regleras i en särskild bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation och även delvis av dataskyddsförordningen, men det är ett område där mycket händer i omvärlden. PTS vill därför passa på att ge lite uppdaterad information om läget.Kommentarer [1]Ökat fokus för PTS i frågor om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

10 december 2019

PTS var på plats den 3 och 4 december när Tillväxtverket bjöd in till två dagar med sammanhängande konferenser på temat hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling – politikområden som ökar i betydelse.Kommentarer [3]