PTS-bloggen


Rivstart med nytt bredbandsstöd i sikte

26 augusti 2019

Under hösten arbetar PTS med ett regeringsuppdrag för att ta fram en ny modell för ett statligt bredbandsstöd. Under sommaren ställde PTS en rad frågor till intressenter om några viktiga vägval i arbetet framåt.Kommentarer [0]Nätverks- och samverkansträff med tillgänglighet i fokus

3 juni 2019

I tisdags träffades runt 50 personer från nätverket för myndighetssamverkan om IT-tillgänglighet (MITT-nätverket). Träffen var på Kammarkollegiet och många intressanta ämnen diskuterades.Kommentarer [0]NTSG – frivillig samverkan för krishantering inom elektronisk kommunikation

13 maj 2019

Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja att infrastruktur för elektronisk kommunikation återställs vid allvarliga kriser. I gruppen ingår privata företag, myndigheter och affärsdrivande verk. NTSG har även administrativt stabsstöd av Svenska lottakåren.Kommentarer [0]