PTS-bloggen


Telefonin följer strömmen

16 januari 2019

Stormen Alfrida som drog in den 2 januari drabbade många hårt. Strömavbrott och ingen fungerande telefoni blev konsekvensen. Varför fungerar inte telefonen när strömmen går?Kommentarer [5]