Remisser


7 april 2016


17 mars 2016


16 mars 2016


23 februari 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723–733/778–788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet).

23 februari 2016


8 februari 2016


PTS planerar att tilldela 2x5 MHz (block 14) i 1800 MHz-bandet genom en spektrumauktion.

4 februari 2016


PTS efterfrågar synpunkter i utredning om framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster.

29 december 2015


21 december 2015


17 december 2015


PTS remitterar härmed förslaget till mobilnummerstrategi.

15 december 2015


8 december 2015


PTS har tagit fram ett förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande nummerserien 0710 för mobila bredbandstjänster.

18 november 2015


23 oktober 2015


Post- och telestyrelsen har tagit fram ett förslag på förlängt krav på täckning med mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet.

24 augusti 2015


För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 700 MHz-bandet efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Konsultationssvar publiceras längst ned på denna sida

11 juni 2015


2 juni 2015


I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges Ni härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslagen till ändrade villkor för att använda radiosändare i 900 MHz-bandet.

29 april 2015


15 mars 2015


3 mars 2015