Dokument

Senast publicerade dokument.


Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

27 november 2018


Det här är ett utvecklingsprojekt som finansierats av Post- och telestyrelsen i syfte att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

23 november 2018


23 november 2018


19 november 2018


Tillsyn rörande processer för förändringar i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (konfigurationshantering).

13 november 2018


8 november 2018


Synpunkter senast 22 november 2018.

8 november 2018


8 november 2018


1 november 2018


31 oktober 2018


30 oktober 2018


30 oktober 2018


25 oktober 2018


Förvaltningsrätten avslår Telia Company AB:s överklagande.

25 oktober 2018


19 oktober 2018


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

18 oktober 2018


15 oktober 2018


Skriftligt yttrande senast 7 november 2018.

12 oktober 2018


Projektet Digital interpretations, DigitalTolk, var en av vinnarna i PTS trettonde innovationstävling med tema Bäst i branschen.

11 oktober 2018


Projektet/studien Simulera din webbplats var en av vinnarna i PTS trettonde innovationstävling med tema Bäst i branschen.

11 oktober 2018